Nešiďte se na dechu, ničíte si tím zdraví, radí vědci: Jak správně dýchat?

Více než 70 % lidí šidí sama sebe na té nejzákladnější potřebě – na dechu. Dýcháme jen velmi povrchně a to nám přináší mnoho zdravotních problémů, fyzických i psychických. Správný dech souvisí s pocitem štěstí a spokojeností se svým okolím. Když se naučíme správně dýchat, máme obrovskou sílu, která nám pomůže uzdravovat se z nemocí a psychických potíží.

Učit se můžeme od dětí. Jsou stále plné energie a neúnavně v pohybu, na rozdíl od nás dospělých, kteří jsme snadno a rychle unavení. V čem je ten rozdíl? Děti dýchají správně, nadechnou se zhluboka až do břicha, zatímco my se nadechujeme povrchově, mělce, jen do hrudi.

Co děláme špatně?

Při nekvalitním dechu nezapojujeme správně dýchací svaly a naopak jiné svaly jsou přetěžovány. Pokud dýcháme jen do hrudníku (horní půlkou plic), zůstává nám v dolní polovině nevydechnutý vzduch. Důsledkem toho je nedostatečné okysličení krve. Špatným dechem si způsobujeme psychické potíže a zdravotní komplikace, jakou jsou migrény, problémy s páteří nebo vnitřními orgány. Nedostatečné okysličení krve vede k poklesu našeho výkonu, soustředění, imunity a odolnosti vůči stresu. Bránice, která je hlavním svalem dýchání, je zároveň postulárním svalem, který stabilizuje náš pohybový aparát. Dech je spojen se vším.

Neurolog Karel Lewitt říká, že když není normální dýchání, ani nic jiného nemůže být normální.  Ale dokud nemáme žádné potíže, nemáme důvod o svém dýchání pochybovat. Možná se to zdá jako banalita, ale lékaři odhadují, že špatná technika dechu je katalyzátorem až 80 % onemocnění. Foto: Freepik

Fyzioterapeutka Květa Benediktová upozorňuje na další příčiny špatného dýchání – znakem dnešní doby oproti časům minulým je nadměrné sezení. Od malička hodně sedíme a tím se mění naše postura, častěji nás bolí záda, hlava a také se tím kazí technika dýchání. Při normálním dechu dochází ke stlačení břišních orgánů plícemi o deset až dvanáct centimetrů níže. Když ale dech nefunguje správně, k této masáži nedochází. Také zmiňuje, že vzhledem k tomu, že za jednu minutu při normálním dechu proběhne 16 – 20 nádechů, tj. kolem 25 tisíc nádechů za den, může jeden jediný špatný pohyb mít výrazný vliv na zdraví (například na bolest za krkem, bolest zad, apod.)

Jaká je správná technika dechu? 

Základem je dech nosem. V nosní sliznici jsou řasinky, které zachytávají nečistoty a nádechem ústy bychom se dobrovolně zbavili tohoto přirozeného filtru, který ochraňuje naše plíce před vnější infekcí. Nadechujeme se zhluboka a pomalu. Výdech by měl být delší než nádech, až skoro dvojnásobek času, má dojít téměř k vyprázdnění plic. Minimálně by to mělo být alespoň vyrovnané. Správná technika nádechu a výdechu zapojuje kromě bránice také mezižeberní svaly. První částí je pomalý a plynulý nádech, který prostupuje celým trupem, zvedá břicho, poté hrudník, roztahuje vzduchem žebra a na závěr zvedá i podklíčkovou část plic. Stejně plynule vydechujeme. Můžete si pomoci dlaněmi, které vleže položíme na břicho a hrudník.

Dýchání při sportu

Je důležité dbát na správný způsob dýchání také u sportu. Jakmile ovládneme svůj dech v běžném životě, můžeme začít trénovat také dýchání při zátěži. Při nižší intenzitě sportu dýcháme co nejdéle nosem (to je důležité obzvláště venku v chladném počasí – vzduch se při nádechu nosem před cestou do plic ohřeje, kromě výše zmíněné filtrace). Při vyšší zátěži zapojeme dech ústy. Obzvlášť u aerobních sportů (běh, cyklistika) nám správný způsob dýchání může zlepšit výkon. Pokud vás při sportu píchá v boku, soustřeďte se na plynulé nádechy, abyste nedýchali mělce. Eliminovat tento problém může také zvětšení pauzy mezi jídlem a sportem, aby žaludek netlačil na jiné orgány, nebo odlehčení svačinky.

Píchání v boku lze eliminovat správným dýcháním. Foto: Freepik

Dechový stereotyp je automatický a velmi těžko se mění. Změnit jej vyžaduje zhruba každých deset minut opravovat svůj styl dechu po dobu alespoň tří měsíců. V případě, že sportujeme, je třeba upravit dech nejprve v běžném životě, posléze i během výkonu, což vyžaduje mnohem více času pravidelného cvičení.

Dá se správným dýcháním vyléčit? Mysl a technika dýchání může ovlivnit hodně, může pomoci s procesem léčení, ale není všespásný.

Dech a psychické potíže

Náš dech je pevně spojen také s naší psychikou. Čím to? Stavy úzkosti, stresu a napětí jsou po fyziologické stránce způsobeny mj. poměrem kyslíku a oxidu uhličitého v krvi a změnou tohoto poměru. S tím je také spojeno vyplavení kyseliny mléčné do svalstva – pocity napětí, zatrnutí svalstva, bolesti páteře a mnoho dalších psychosomatických problémů. Proto je možné mnoho z projevů úzkosti (bušení srdce, tlak na hrudi či v žaludku, pocit nedostatku vzduchu) zmírnit pomocí dechových cvičení.

Dýchání je nejjednodušší pomůckou v boji proti psychickým potížím. Foto: Freepik

Existují různé dechové cviky pro zvládnutí mírné i silnější úzkosti, pro zvládnutí panické ataky a samozřejmě také cviky, které fungují jako prevence vzniku úzkosti. Dýchání je jednou z nejspolehlivějších zbraní proti každodennímu stresu, frustraci a existenční úzkosti. S ovládnutím správného dechu se budete cítit lépe.

Závěrem

Správné dýchání je cesta ke zdravému tělu i psychice, dobré náladě a lepšímu výkonu při sportu. Nácvikem správné techniky dechu si dokážeme pozitivně ovlivnit život.

Úvodní fotografie: Freepik

Přečtěte si také