Pepsi reklama: Ochutnej život jinak a postav se výzvě

Pepsi je akční a lidi chce namotivovat k tomu samému. Postavte se společně s Usherem, Serenou Williams a Jamesem Rodriguezem výzvě. A je jedno, zda to bude chození po žhavém uhlí, nebo vystoupení před publikem.

Vše odkazuje na webové stránky www.pepsi.com, kde můžete soutěžit o iPhone 6 a zkusit se zúčastnit natáčení prvního Pepsi videa z vesmíru.

Líbí se vám písnička z Pepsi reklamy? Jde o Life in color od One Republic

Text písně Life in color od One Republic:

 

I do my best
To find some kind of glow
I’m givin’ it some heart and soul, now
From the darkest grays
The sun bursts, clouds break
Yeah, we see that fire
From the streets of Babylon
To the road that we’ve been on now
The kaleidoscope claims another

Whoa oh oh oh
Well this is life in color (color)
Today feels like no other (other)
And the darkest grays
The sun bursts, clouds break

Whoa oh oh oh
Well this is life in motion (motion)
And just when I could run this race no more
The sun bursts, clouds break
This is life in color

You’ve seen my worst
Yet you see some hope in me
The black and white sets us free
Like the queen to the rook
Your decision is a sure thing
Honey yeah, a sure thing
No wonder I feel
Like I’m missing a heavy load
But no matter what daylight brings to us
We all know

Whoa oh oh oh
Well this is life in color (color)
Today feels like no other (other)
And the darkest grays
The sun bursts, clouds break

Whoa oh oh oh
Well this is life in motion (motion)
And just when I could run this race no more
The sun bursts, clouds break
This is life in color

Ooooh ooh
Ooooh ooh
yeah

This is life in color
Today feels like no other
And the darkest grays
The sun bursts, cloud breaks

Whoa oh oh oh
Well this is life in motion (motion)
Just when I could run this race any more
The sun bursts, cloud breaks
This is life in color
This is life in color
Ooooh ooh

Český překlad:
Udělám co budu moct
Abych našel nějaké světlo
Dám tomu srdce a duši, teď
z tmavé šedi
Slunce pálí, mraky se rozestoupily
Yeah, vidíme ten oheň
z babylonských ulic
k cestě kde teď jsme
Kaleidoskop žádá další

Whoa oh oh oh
Toto je život v barvě (barvě)
Dnes se cítím jako nikdo jiný (jiný)
A tmavé šedi
Slunce pálí, mraky se rozestoupily

Whoa oh oh oh
Toto je život v pohybu (pohybu)
A právě když tento závod už nemohu běžet
Slunce pálí, mraky se rozestoupily
Toto je život v barvě

Viděl jsi to nejhorší ve mně
Nyní ve mně vidíš nějakou naději
Černá a bílá nás osvobodí
Jako královna havranů
Tvoje rozhodnutí je neměnné
Zlato yeah, neměnné
Není divu že se cítím
Jako by mi chybělo těžké břímě
Ale nezáleží co nám denní světlo přinese
Všichni víme

Whoa oh oh oh
Toto je život v barvě (barvě)
Dnes se cítím jako nikdo jiný (jiný)
A tmavé šedi
Slunce pálí, mraky se rozestoupily

Whoa oh oh oh
Toto je život v pohybu (pohybu)
A právě když tento závod už nemohu běžet
Slunce pálí, mraky se rozestoupily
Toto je život v barvě

Ooooh ooh
Ooooh ooh
yeah

Toto je život v barvě
Dnes se cítím jako nikdo jiný (jiný)
A tmavé šedi
Slunce pálí, mraky se rozestoupily

Whoa oh oh oh
Toto je život v pohybu (pohybu)
A právě když tento závod už nemohu běžet
Slunce pálí, mraky se rozestoupily
Toto je život v barvě
Toto je život v barvě
Ooooh ooh

 

Přečtěte si také