Mluvení je jako kýchnutí: Co vyroste v Petriho misce při testu s rouškou a bez?

Debata zda roušky pomáhají či nikoliv je náročná. Jedni se ohánějí výzkumy a ověřitelnými zdroji a druzí sází na „selský rozum“ a konspirace. Dvojice YouTuberů zabývajících se vědeckými pokusy se pokusila ukázat, jak to vypadá, když vystavíte Petriho misku kontaktu s člověkem, který roušku má a naopak.

Test probíhal v rámci několika různých situací za použití Petriho misek. Petriho misky s gelovou vrstvou obohacenou o živiny jsou využívány v mikrobiologii pro sledování růstu různých mikroorganismů. První z testů srovnával situaci, kdy subjekt kašlající na misku zakašlal s rouškou a na kontrolní misku poté stejně zakašlal bez roušky. Následovalo kýchnutí s i bez roušky, mluvení po dobu jedné minuty, zpěv s rouškou i bez roušky a nakonec byly misky pozorovány.

Test se snažil ověřit pokus mikrobiologa Riche Davise, který jej zveřejnil na sociální síti Twitter. Davis došel mj. ke známému výsledku, že sama vzdálenost je pro šíření kapének zásadní a potvrdil, že 2 metry jsou již bezpečnou vzdáleností.

Nutno podotkout, že autoři pokusu neměli koronavirus a byli v danou chvíli zdraví. Cílem testu bylo ukázat, že člověk do okolí bez roušky vysílá vyšší množství kapének, což ostatně potvrzují i testy předních světových univerzit a vědeckých pracovišť.

Tvůrci videa porovnávali své výsledky s obrázky z laboratoře kolujícími po internetu. A světe div se, došli ke stejnému závěru. Rouška, a to dokonce jednoduchá látková rouška, postačila jako ochrana okolí potenciálně nakaženého. V případě, že by tedy všichni dodržovali platná nařízení a chránili se, výrazně by tím snížili riziko přenosu.

Zdroj: AsapSCIENCE

Přečtěte si také