Nejdůležitější mrazák světa: 239 zemí v něm schovává semena rostlin

Země postupně přichází o rozmanitost přírody, původní druhy vymírají a mizí. V ohrožení jsou navíc i mnohé zemědělské plodiny. Vědci a odborníci z celého světa k tomuto problému nejsou lhostejní a v rámci Špicberského globálního úložiště semen od roku 2008 připravují zálohu semen známých druhů rostlin.

Zařízení se nachází v Norsku, na tamním souostroví Špicberky, poblíž města Longyearbyen nalézajícího se za polárním kruhem. Vybudováno bylo na stabilním pískovcovém podloží, díky poloze mu nehrozí zemětřesení a odolat by mělo i globální katastrofě. Díky své nadmořské výšce 130 m n. m. je navíc v bezpečí i v případě, že by roztály všechny ledovce světa.

Nejdůležitější mrazák na světě

Uvnitř skalního masivu se nachází rozsáhlé zařízení s cílem uchovat semena důležitých zemědělských plodin pro budoucí generace a pro případ katastrofy. Pro pohon generátorů mrazících zařízení, která udržují ve skalním objektu teplotu -10 až -20 °C, je využíváno uhlí těžené na ostrovech, díky čemuž je postaráno o stabilní přísun paliva. Zmražená semena by měla bez úhony přežít stovky let. 

Zařízení je vybudováno tak, aby bez další údržby vydrželo přinejmenším 200 let. Zajímavý je i odhad vědců. Podle nich by zahřátí vnitřních prostor (např. v případě katastrofy a výpadku energie) na teplotu 0 °C trvalo přibližně 200 let. Může za to zmrzlá okolní půda, která si udržuje stabilní teplotu kolem -3 °C. 

Po světě se nachází více než 1700 semenných bank, mnohé z nich jsou však snadno ohrozitelné. Podle posledních informací se zdá, že prvním, kdo semena z banky využije, bude válkou poškozená Sýrie. Nikdo z vědců podle vyjádření norské strany nečekal, že k výběru jakýchkoliv semen z banky dojde tak brzy.

Fascinující je vedle funkce zařízení i samotný vstup do budovy. Dle nařízení norské vlády totiž musí každá budova postavená z veřejného rozpočtu poskytnout prostor pro umění. Nad vchodem do objektu (dovnitř totiž veřejnost nesmí) se nachází instalace, skládající se z trojúhelníkových zrcadel odrážejících v letních měsících polární záři a v zimním období hrajících barvami díky optickým kabelům. 

V roce 2020 zaznamenalo úložiště semen největší vklad v historii

Začátkem roku banka obdržela zatím největší jednorázový vklad semen rostlin ve své historii. Více než 200 druhů semen z genových bank celého světa bylo zmraženo na teploty kolem -20 °C, díky čemuž mají přečkat až stovky let. “Poslední vklad odráží globální obavy ze změn klimatu a jejich dopadů na produkci potravin,” zmínil Stefan Schmitz, výkonný ředitel společnosti Crop Trust, která je partnerem projektu.

Přečtěte si také