České svatební tradice a zvyky – znáte je všechny?

České svatební tradice a zvyky se prakticky nemění. Nevěsta by měla mít podvazek, něco modrého, na novomanžele se hází rýže a nechybí rozbíjení talíře. Vybrali jsme pro vás 7 nejčastějích zvyků, bez kterých si svatbu v Česku už ani neumíme představit.

Svatba patří k nejdůležitějším krokům v životě člověka. Jedná se o jakýsi pomyslní mezník v životě, chvíle kdy člověk zakládá rodinu a kdy se odevzdává pouze jednomu člověku. Ještě v nedávné historii ovšem měly svatby i politický význam. Řada sňatků byla předem domluvená a jednalo se především o dobře promyšlené propojení dvou rodin. Své by mohli vyprávět nejrůznější panovníci světa.

S obřadem, který je tak důležitý, jako je svatba, se vždy pojí nejtajnější tradice. Některé z nich přetrvávají dodnes a jsou veřejnosti dobře známé. Jiné se v průběhu věků přetvořily a další dnes již dávno náleží propadlišti dějin. Jaké jsou nejběžnější tradice, které b neměly chybět na žádné svatbě?

1. Svatební koláčky by měly dorazit již s pozvánkou

Svatební koláčky jsou dodnes něčím, bez čeho si pořádnou svatbu nedovedeme představit. Obvykle si je po svatbě odnášíme domů jako tzv. Výslužku. Původně se ovšem doručovali spolu s pozvánkou na svatbu, která se obvykle doručovala osobně. Existence internetu však tento zvyk téměř zlikvidovala.

Svatební koláčky jsou dnes na ústupu, lidé holdují makronkám a jiným dobrotám původem ze zahraničí. Někteří však na poctivé české koláčky stále nedají dopustit.

2. Rozlučka se svobodou patří odjakživa alhoholu

Rozlučku se svobodou máme dnes v podvědomí hlavně jako nezřízený večírek, kdy si nastávající manželé mohou naposledy „užít“ svobodného života. Rozlučky se svobodou ovšem existovali již před dávnými věky, kdy se sousedé sešli v domech budoucích manželů a ty pomohli vyzdobit, připravit apod. To vše bylo samozřejmě doprovázeno spoustou alkoholického pití.

3. Svatební šaty a bílý závoj chrání nevěstu

I svatební šaty nevěst jsou spojeny s řadou tradic a zvyklostí. Dnes dobře známé Něco nového, starého, půjčeného a modrého pochází z Viktoriánské Anglie. Mnohem starším zvykem je nošení závoje. To je spojeno nejenom s praktickou částí svatby, v případě domluvených manželství se mnohdy stávalo, že se snoubenci vidí v životě poprvé, ale také s náboženskými praktikami.

Závoj měl nevěstu ochránit před zlými duchy. Podobnou funkci původně zastávali i družičky, které byly oděné v podobných šatech jako nevěsta, aby zmátli zlé duchy.

4. Rozbíjení talíře odhání zlé duchy

Mezi další tradiční zvyky patří rozbíjení talíře a následné zametení střepů. Střepy jak známo nosí štěstí a způsobený hluk má opět zahánět zlé duchy.

5. Házení rýže je znakem hojnosti

Původně pohanským zvykem bylo házet po novomanželích různé oříšky, semínka a květiny. To mělo zajistit plodnost a hojnost. Později oříšky a květiny nahradila rýže, nicméně účel má být stále stejný. Zvyk je zároveň spojený s prvním, společným, překonáváním překážek.

6. Házení nevěstina podvazku je jako hod kyticí

Všichni známe tradiční házení svatební kytice. Za stejným účelem ovšem hází nevěstin podvazek i ženich. Pravidla jsou podobná a výsledek stejný – kdo podvazek chytí, do roku se ožení.

7. Krájení svatebního dortu

Tradice, která je k vidění na každé svatbě. Symbolizuje vzájemnou pomoc a schopnost dělit se o radosti i strasti. Svatební dorty mají různé tvary a velikosti, myšlenka je však stejná. 

Foto: Delucake

Jak správně krájet svatební dort? Většina novomanželů na to jde špatně. Po rozkrojení by měl dát kus dortu ženich nevěstě a poté nevěsta jemu. Dále by měla dort dostat maminka ženicha od nevěsty. Pokračuje nevěsta, která dá kus dortu svojí mamince, otci ženicha a svému tatínkovi. Až poté by se mělo dostat na svědky a svatebčany.

Vedle výše zmíněných zvyků samozřejmě existuje nespočet dalších. Některé jsou dobře známé, jako pověst o tom, že by ženich neměl vidět nevěstu ve svatebním před obřadem, ale na jiných se podepsal zub dějin a zůstávají zapomenuty.

Přečtěte si také