Nejslavnější koně historie: Šemík i římský kůň, který se měl stát politikem

Řada koní se především svými sportovními výkony zapsala do historie. V České republice se nebývalé slávy dočkal legendární dostihový kůň Železník, který jako jediný v historii dokázal 4x vyhrát Velkou Pardubickou. Po celém světě najdeme řadu podobných případů a mnoho koní dosáhlo i historické slávy.

Jeden špatný krok vedl ke smrti krále

Při úprku po bitvě u Moháče se chtěl kůň Ladislava Jagellonského, českého a uherského krále, napít před přechodem přes řeku. Nedočkavý král jej ovšem pobídl, kůň špatně šlápl a následně pod vodou našel smrt spolu se svým pánem.

Šemík i dřevěný trojský kůň

Legendární španělský válečník El Cid prý sedlal celé desítky let koně jménem Babieca. Obdobný příběh je spojen i s Alexandrem Velikým, který téměř celý život vyjížděl do bitev pouze na svém věrném Bukefalovi. Po smrti milovaného koně dokonce uspořádal Alexandr pohřeb a nechal vystavět město. Kůň zemřel v bitvě na území dnešního Pákistánu.

Stará česká legenda vypráví Šemíkovi, který skočil z Vyšehradské skály do Vltavy, donesl svého pána na druhý břeh a zemřel. Kůň je dodnes důležitým symbolem. I díky dřevěné soše koně dobyli Řekové Tróju.

Caligula chtěl učinit svého koně politikem

Ovšem tím zřejmě nejslavnějším a neúspěšnějším koněm historie se stal kůň římského císaře Caliguly. Tedy určitě se stal alespoň nejúspěšnějším koněm politické historie. Třetí římský císař totiž údajně chtěl svého koně učinit konzulem, tedy jej obsadit do velice významné politické funkce.

Caligula tímto prohlášením sice zřejmě chtěl dát najevo svojí nechuť vůči senátorům, ale skutečnost, že chtěl Caligula prohlásit svého koně konzulem vešla do historie a jistým způsobem charakterizuje vládu zavražděného a údajně i pološíleného vládce největší mocnosti starověkého světa.

Přečtěte si také