Pravidla Facebookové soutěže o dřevěné boxy Dr Gerard

Soutěž o dřevěné boxy dr Gerard probíhá prostřednictvím sociální sítě Facebook a příslušného profilu https://www.facebook.com/drgerard.sk/ od 12. března 2018 do 25. března 2018. Účastníci soutěže musí do diskuze pod příspěvkem na sociální síti Facebook odeslat recept a fotografii, ve které se objeví využití produktu dr Gerard. Výherci budou vyhlášeni do 2 týdnů od konce soutěže na této stránce. 

Seznam výherců SK:

 • Edit B. M. – Pohronský Ruskov
 • Mariana P. – Vyšný Hrušov
 • Margit S. – Trstice
 • Petra W. – Považská Bystrica
 • Anežka H. – Košice
 • Zuzana B. – Komárno
 • Monika K. – Margecany
 • Milena K. – Gelnica
 • Monika M. – Margecany
 • Jarmila Vedkertiová – Kolta

Seznam výherců CZ:

 • Irena S. – Třebíč
 • Klára K. – Karlovy Vary
 • Marie M. – Vlachovo Březí
 • Jana V. – Plzeň

1. Organizátor

RightWords Solution s.r.o. | IČ: 05130999
Roháčová 145/14, 130 00 Praha 3

Skrze stránku na internetové síti Facebook s názvem “Dr.Gerard” na www adrese https://www.facebook.com/drgerard.sk/

2. Hlavní výhra

 • Maximálně 10 výherců z České republiky a maximálně 10 výherců ze Slovenské republiky získá 1x dřevěný box Dr Gerard s vypalovaným logem společnosti. 1 box na 1 výherce. Výhry do soutěže poskytuje společnost Dr Gerard Sp o.o. sídlem v Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski, Polsko.
   1. Tyto výhry jsou také výhrami jedinými.

3. Účastníci soutěže

   1. Soutěž je otevřená pouze pro občany České a Slovenské republiky. Účastníci musí mít min. 13let, což je podmínkou registrace na Facebooku.
   2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

4. Příspěvky do soutěže, výběr a vyhlašování a kontaktování vítěze

   1. Žádný nákup není podmínkou soutěže.
 • Do soutěže budou schváleny pouze recepty a fotografie, které budou zaslány v období od 12. března 2018 do 25. března 2018. nebudou shledány vulgárními nebo jinak pohoršujícími. Soutěžící se zavazuje publikovat jen fotografie a recepty, které sám vytvořil. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že zveřejněním fotky a receptu neporušuje žádná autorská práva a má souhlas zákonného zástupce. Zasláním receptu a fotografie umožňuje organizátorovi dále nakládat s obsahem dle jeho uvážení a dále jej upravovat a publikovat bez omezení.

Pro účast v soutěži a nahrání fotky s receptem, je nutné se stát fanouškem fanpage kliknutím na tlačítko “Líbí se mi” na naší stránce https://www.facebook.com/drgerard.sk/, a následným vyplněním komentáře popisujícího recept a nahráním fotografie.

   1. Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie a recepty, fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly.
   2. Vítěz soutěže bude kontaktován prostřednictvím sítě Facebook. Organizátor soutěže pošle výhru vítězi na adresu, kterou vítěz dodá poté, co bude informován o své výhře zprávou na síti Facebook.
   3. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen odpovědět na zprávu s informací o výhře organizátorovi nejpozději do 14ti dnů a informovat jej o adrese, na kterou si přeje výhru zaslat. Pokud tak do 14ti dnů od odeslání zprávy s informací o vítězství neučiní, výhra propadá. Organizátor není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.
   4. Organizátor soutěže dále nijak neukládá a neposkytuje 3. stranám osobní data uživatelů v souladu s evropským právem.

5. Nahrávání fotografií do soutěže

  1. Nahráním fotografií do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.
  2. Zasláním jakékoliv fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene;
  3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící nahrál, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv fotografii, kterou soutěžící nahrál.
   1. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.
   2. Nahráním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie a textových receptů organizátorem.
   3. Fotografie a recept, které soutěžící do soutěže nahraje, se stávají majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost recepty a fotografie uchovávat ani vracet.

6. Udílení ceny

   1. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, kterou s výhrou mohou souviset. Výhra bude zaslána výherci do dvou týdnů ode dne, kdy zašle adresu, na kterou má být výhra zaslána.
   2. Vítěz je povinen po oznámení o výhře, které bude zasláno zprávou na sociální síti Facebook.com, dodat své jméno a adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. Dodací adresa může být pouze v rámci České a Slovenské republiky. Zasílání do jiných zemí je vyloučeno. Výhra bude zaslána vítězi na náklady organizátora. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu.
   3. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.
   4. Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.
 • Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na: info@rightwords.cz.

7. Výběr vítězů

   1. Vítězem jsou soutěžící, jejichž recept a fotografie budou porotou uznány za hodné odměny. Porota je složena ze zástupců organizující společnosti a dodavatele výher. 

8. Všeobecné obchodní podmínky

  1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, RightWords Solution s.r.o. a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.
  2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.
  3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší Pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.
Přečtěte si také