Nároky při pracovním úrazu: Poradíme, jak získat odškodnění a bolestné

Nehoda nebo úraz v práci nejsou ničím neobvyklým, a to ani nemusíte vykonávat některé z nejnebezpečnějších povolání, jako je například hasič nebo dřevorubec. I v kanceláři či ve skladu při zvedání zboží může k úrazu dojít dřív, než se nadějete. Jak takovou situaci řešit a na co máte nárok?

Co je to pracovní úraz?

Začněme pěkně popořádku, nejprve je důležité objasnit, co to vůbec ten pracovní úraz je. Podle definic je pracovním úrazem poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. A kdy se naopak o pracovní úraz nejedná? Například tehdy, pokud k úrazu došlo při cestě do nebo ze zaměstnání.

Pokud opravdu dojde k pracovnímu úrazu, nastávají pro vás i pro vašeho zaměstnavatele určité povinnosti, které je třeba splnit. Jedině tak budete mít jistotu, že se vyřízení odškodnění obejde bez větších komplikací. Samozřejmě je jasné, že zraněný mívá v tak nepříjemné chvíli jiné starosti, než pořizovat fotografie z nehody a shánět svědky. Když to ale zdravotní stav dovoluje, je dobré si všechno zdokumentovat, později se to bude hodit. Zásadní také je úraz okamžitě nahlásit zaměstnavateli nebo nadřízenému. Úkolem zaměstnavatele je potom zaevidovat událost do knihy úrazů, a pokud je zaměstnanec v pracovní neschopnosti déle než 3 dny, musí vyhotovit i protokol o pracovním úrazu a zaslat ho na příslušná místa.

A teď už k vašim nárokům. Vyznat se v nich může být docela složité a jednoduché často nebývá ani jejich získání. Řešením šetřícím spoustu starostí je nechat si poradit od specialistů, kteří mají, co se týká odškodnění pracovního úrazu, bohaté zkušenosti. Pokud se Vám stal pracovní úraz na Slovensku, využijte služeb slovenských odborníků na odškodněnie pri pracovnom úraze. Zabývat se tahanicemi o výši odškodnění je určitě tím posledním, co byste chtěli po nepříjemném úrazu řešit, tak proč to nenechat na někom jiném, na někom, kdo v této problematice opravdu vyzná. Odškodnění za pracovní úraz i jeho výše totiž bývají různé případ od případu a nejde se tu řídit nějakým univerzálním „návodem”.

Bolestné a jeho výpočet

Co všechno odškodnění za pracovní úraz zahrnuje? První částí celého odškodnění je bolestné, které se vyplácí jednorázově na základě bodového hodnocení úrazu. Každý úraz má přirazen počet bodů, každému bodu pak odpovídá částka (pro rok 2020 je to 341,25 Kč). Například lehký otřes mozku je hodnocen 20 body, takže bolestné pak činí 6 825 Kč. Odškodnění po pracovním úrazu může v případě trvalých následků zahrnovat i náhradu za ztížení společenského uplatnění, její výše opět závisí na charakteru zranění. Další položkou je náhrada ztráty na výdělku, na kterou má zaměstnanec nárok po celou dobu pracovní neschopnosti. Kromě toho mohou být poškozenému uhrazené také léky, zdravotnické pomůcky a další výdaje spojené s nehodou. Vyplácí se i náhrada věcné škody vzniklé při pracovním úrazu.

K tomu, aby se vám podařilo odškodnění získat co nejsnadněji, je důležité především následující – pečlivě si zdokumentujte okolnosti úrazu, pořiďte fotografie a zajistěte si svědky, například kolegy nebo pracovníky záchranné služby. Ujistěte se také, že byl sepsán záznam o pracovním úrazu a že zaměstnavatel postupoval tak, jak měl. Důležitou roli hraje i posudek od lékaře, na jehož základě je hodnocen úraz a určována výše bolestného.

Online odškodnění pracovních úrazů?

Bohužel ne vždy jde vše hladce. Pojišťovna zaměstnavatele například může rozporovat výši vypočítaného odškodného, nebo lékař ohodnotí zranění méně body, než byste očekávali. V takovém případě je nutné stát si za svým a nenechat se připravit o své nároky. Když si v této ošemetné situaci nejste jistí nebo nemáte energii na takové tahanice, je dobré obrátit se na odborníky. Ti už se postarají o to, aby vám bylo vyplaceno vše, na co máte nárok. V dnešní moderní době dokonce můžete využít službu online odškodnění. Nikam tak nemusíte chodit a vše vyřídíte z domu. Pracovní úraz je nepříjemností sám o sobě, tak proč si neulehčit od dalších starostí spojených s vyřizováním odškodnění?

Čemu se vyhnout?

Pokud vás firma osloví sama, např. že získala vaše osobní údaje od nemocnice či někoho podobného, měli byste si na ni dát pozor. Častokrát totiž porušuje zákon, což v ČR nebývá nic překvapivého.

Přečtěte si také