Jak uhasit hořící olej na pánvi a zabránit požáru? Na vodu zapomeňte

Jak se hasí požáry bez vody? Jaký přístroj kdy použít a čeho se naopak vyvarovat? Podívejte se s námi, co se stane, pokud do hořícího oleje nalejete vodu. Pokud nechcete, aby vaše domácnost lehla popelem, raději sáhněte místo vody po kusu látky. V článku poradíme, jak na to.

Oheň je jedním z přírodních živlů, který může být lidem stejně tak prospěšný, jako škodlivý. Pod pojmem si většina lidí představí hořící ohníček, který jde jednoduše uhasit trochou vody. Zdaleka ne každý oheň lze uhasit tradičním „vodním“ způsobem a není proto na škodu podívat se na další možnosti.

Kdy zvolit vodní hasicí přístroje?
Hodí se na hašení: Nehodí se na hašení: Nesmí se použít na hašení:
Papíru, dřeva a dalších pevných hořlavých látek Benzínu, nafty, alkoholu, ředidla Elektrických zařízení pod proudem
Alkoholu Hořlavých plynů Lehkých a hořlavých alkalických kovů
Cenných materiálů (archivy) Látek prudce reagujících s vodou (např. kyselin)
Rostlinných a živočišných tuků a olejů

Jednou z nejvyužívanějších možností je plameny udusit. Oheň totiž potřebuje ke svému životu stejně jako lidé kyslík a v momentě, kdy nemá co “dýchat”, uhasíná.

Jak se hasí olej či tuk? Na vodu zapomeňte

Pěnou se hasí například hořící olej, nebo tuk, které mají při kontaktu s vodou sklony vybuchovat. Konkrétně to můžete spatřit na videu výše. Doma něco podobného rozhodně nezkoušejte, popáleniny z pokusů o uhašení hořícího tuku mohou být životu nebezpečné.

V případě hořícího oleje či tuku raději než po vodě sáhněte po mokrém hadru, tzv. hasicí dece či dece z vlny. Důležité je zamezit dalšímu přístupu vzduchu. Další možností je využít zmíněný pěnový hasící přístroj. Ten nehasí oheň vodou, nýbrž pěnou. Pěnové hasící přístroje rychle nahrazují ty nejčastější, vodní. Existují ale také sněhové nebo práškové a halotronové hasící přístroje. Právě tyto druhy přístrojů slouží k hašení elektrických požárů, které jsou pod proudem.

Kdy zvolit pěnový hasicí přístroj?
Hodí se na hašení: Nehodí se na hašení: Nesmí se použít na hašení:
Pevných hořlavých látek Hořlavých kapalin mísících se s vodou Elektrických zařízení pod proudem
Benzínu, nafty, minerálních olejů a tuků Hořlavých plynů Lehkých a hořlavých alkalických kovů

Písek uhasí hořící saze a plyn požár v serverovně

Dalším častým nástrojem využívaným k hašení je písek. Kupříkladu pro hašení starých sazí v komíně se doporučuje používat výhradně písek. Hasit se dá také plynem.

Kdy zvolit práškový hasicí přístroj?
Hodí se na hašení: Nehodí se na hašení: Nesmí se použít na hašení:
Elektrických zařízení pod proudem Dřeva, uhlí, textilu Lehkých a hořlavých alkalických kovů
Hořlavých plynů
Benzínu, nafty, minerálních olejů a tuků
Pevných hořlavých látek
Počítačů, televizorů a další elektroniky
Kdy zvolit sněhový hasicí přístroj?
Hodí se na hašení: Nehodí se na hašení: Nesmí se použít na hašení:
Elektrických zařízení pod proudem Pevných hořlavých látek typu dřevo, textil, uhlí Lehkých a hořlavých alkalických kovů
Hořlavých plynů Hořlavého prachu
Hořlavých kapalin mísících se s vodou Sypkých látek
Jemné mechaniky a elektronických zařízení

Plynové hasící systémy se doporučují nejen k hašení prostor, kde hoří elektrické zařízení a vy nechcete svým zákrokem poškodit další zařízení. Tímto způsobem se hasí i počítačové serverovny. Jako plyn se nejčastěji používá oxid uhličitý (CO2) a dusík (N2). Vhodnější variantou je argon (Ar), který je vzácnější a tím pádem dražší. Argon je při nízké koncentraci pro člověka nezávadný a používá se tak právě pro hašení serveroven, kam může okamžitě vyrazit i obsluha bez zdravotních rizik.

Jaký hasicí přístroj mít doma?

Právě z důvodu různých typů požáru existuje roztřídění do několika kategorií ohně. Vodní hasící přístroje jsou vhodné pro hašení pevných látek jako je dřevo, textil, seno, sláma, apod. Požáry látek přecházejících do kapalného skupenství se hasí přístroji pěnovými, sněhovými a halonovými.

Pokud někde hoří plyn, využívá se přístroj práškový, nebo plynový, zatímco pokud hoří lehké, alkaické kovy, využívá se suché hasivo. Poslední kategorii tvoří požáry živené rostlinými oleji a tuky o kterých jsme již psali výše.

Pokud tedy chcete domácnost preventivně vybavit přístrojem pro hašení nejčastějších typů požárů, zvolte ideálně práškový hasicí přístroj typu ABC. Můžete si pořídit několik menších s cca 2 kg náplně a poté 1 větší pro případ většího požádu. Cena za 2kg přístroj se pohybuje kolem 300 Kč, což za záchranu domácnosti rozhodně stojí.

Přečtěte si také