Normostrana: Jak má správně vypadat a jaký je počet slov?

Jako normostrana je označována jedna stránka standardizovaného textu. V České republice je normostrana důležitou jednotkou počítání textu. Např. studenti mají obvykle v zadání seminárních i dalších prací, stejně jako k vypracování závěrečných prací počet požadovaných normostran. Novináři zase dostávají za úkol vypracovat článek na určitý počet normostran, stejně jako překladatelé jsou placeni za počet vypracovaných normostran. V České republice se obvykle za jednu normostranu počítá text o zhruba 1 800 znacích, což odpovídá přibližně 250 slovům textu, 30 řádkům textu.

Pro normostranu platí obvykle i další pravidla, která obvykle přesně definuje daná instituce. Nejčastěji se jedná o řádkování textu 1,5 a velikost písma 12, nebo 14. U velikosti písma ovšem záleží na volbě stylu písma, tzv. fontu. Např. Times New Roman má být obvykle psán velikostí 12, zatímco Calibri velikostí písma 11. Neměnným ovšem zůstává požadavek na počet znaků na jedné normostraně. Ten by měl vždy dosahovat alespoň 1 800 znaků. Výjimky tvoří konce kapitol textu apod.

Text normostran by měl být vždy oboustranně zarovnán. Často se ovšem liší požadavek na velikosti okrajů a další náležitosti stránek. Důležitým faktem je také skutečnost, že v různých zemích, včetně kontinentální Evropy, se liší základní požadavky na počet slov i znaků jedné normostrany.

Jak zjistit počet slov a znaků ve Wordu?

V minulosti se počet normostran většinou pouze odhadoval. Neexistovala adekvátní metoda počítání slov, nebo znaků, to ovšem změnil masový nástup moderních technologií. V levém dolním rohu Microsoft Word obvykle uvádí počet stran, slov a často také samotných znaků. Uživatelé tak mají kvalitní nástroj nejenom k tvorbě normostran textu, ale také k jejich kontrole.

 

Přečtěte si také