Co je havarijní pojištění? Ochrání vaši peněženku v případě nehody

Havarijní pojištění funguje trochu jinak než povinné ručení. Povinné ručení hradí škody způsobené někomu jinému, havarijní pojištění hradí škody, které způsobíme sami sobě na svém vlastním voze. Pojďme se podívat na detailní informace k havarijnímu pojištění.

Co je havarijní pojištění?

Havarijní pojištění mít nemusíme, jedná se o dobrovolné smluvní pojištění, ale vždy je dobré mít jej pro jistotu uzavřené. Hradí totiž škody na našem vozidle, pokud dojde k takzvané pojistné události. Sjednává se hlavně na pojištění rizik, jako je havárie, odcizení vozidla, vandalismus, nebo i poškození vozu v důsledku živlů (např. krupobití). V pojistné smlouvě si klient určuje, na co všechno chce svůj vůz pojistit.

V podstatě musíme znát hodnotu vozu, na které se uzavírá havarijní pojištění, podle toho pojišťovna určuje pojistnou hodnotu. Typicky je to obvyklá cena, kterou je možné dosáhnout na trhu. Samozřejmě ta pojistná hodnota, nebo pojistná částka, na kterou je to auto pojištěno, tak v čase klesá, protože se auto opotřebuje, a tak se i jeho prodejní cena se snižuje. Jednou za čas je tedy třeba pojistnou smlouvu aktualizovat, a částku, na kterou je to auto pojištěno, snížit.

Podle čeho pojišťovna stanovuje cenu pojištění

Pokud máme dražší auto, máme dražší cenu havarijního pojištění. Pak samozřejmě záleží, pokud máme auto nějak lépe vybavené, tak na doplňkové výbavě, a pojišťovna se z pohledu rizika odcizení dívá i na to, jak mám auto zabezpečeno. Tohle jsou typicky faktory, které ovlivňují celkovou cenu havarijního pojištění.

Jak bylo zmíněno výše, pojišťovnu zajímá rizikovost, tedy jak jsme rizikoví pro pojišťovnu, a způsob užití vozidla má na tu rizikovost vliv. Je rozdíl, pokud vozidlo používáme k soukromým účelům, máme ho někde hezky v garáži a vyjedeme jednou za čas. A jiné riziko je, když podnikáme, například v taxislužbě. Tam je to riziko nehody je větší, a pojišťovna to samozřejmě chce zohlednit ve vyšším pojistném.

Jaký typ pojištění je havarijní pojištění?

Jak havarijní pojištění, tak povinné ručení je pojištěním škodovým, to znamená, že se zkoumá nějaká škoda, která na vozidle v důsledku události vznikla, a účelem havarijního pojištění je nahrazení té škody. Takže logicky například není možné, abychom si auto za 100 000 Kč pojistili na 500 000 Kč.

Nákup nového automobilu není levná záležitost. To samé platí o opravě po vážnější nehodě. Foto: Pixabay

U havarijního pojištění se řeší i spoluúčast

Spoluúčast, už jak z názvu plyne, je forma, kterou participuje ten pojištěný na pojistném plnění. Část těch menších škod si pojištěný může nastavit, že si je bude hradit sám. To znamená, že řekne, jakou částku nechce, aby pojišťovna zaplatila. Pak samozřejmě můžou být určité typy spoluúčasti. To je například odštěpná spoluúčast, to znamená, že z každé škody se ta spoluúčast odečte. Například máme škodu za 100 000 Kč, spoluúčast máme 5 000 Kč, tak dostaneme 95 000 Kč. A nebo si ve smlouvě domluvíme částku (např. těch výše zmíněných 5 000 Kč) a pojišťovna tu spoluúčast z celkové škody neodečítá a plní tak všechno u těch škod, které jsou větší, než ta spoluúčast.

A proč se to dělá? Protože díky spoluúčasti je to pojištění levnější, zaplatíme méně na pojistném, a protože pro tu pojišťovnu jsme kvalitnější, bezpečnější klient. Díky tomu si také potom dáváme větší pozor, aby ke škodě nedošlo.

Úvodní fotografie: Pixabay
Zdroj: Česká kancelář pojistitelů

Přečtěte si také