V Mexiku byla objevena nacistická mince z budoucnosti

V Mexiku byla nalezena velice zvláštní mince. Na jednom z místních stavenišť nalezl Diego Aviles „nacistickou minci z roku 2039“. Jak se mince na území stavby dostala, je záhadou, stejně jako její původ datovaný v budoucnosti. Jako jedna z možností se nabízí teorie o alternativním budoucím vesmíru, ze kterého by mohla tato záhadná říšská marka pocházet. Pokud se samozřejmě nejedná o chybu nebo podvrh, což je pravděpodobnější. Nálezce svůj objev zveřejnil ve videu na YouTube. Údaje na minci včetně jejího letopočtu nejsou zcela jasně čitelné.

Z videa je patrné, že se jedná o minci v hodnotě jedné říšské marky. Z letopočtu je zřetelně čitelné dvojčíslí 39. Poměrně jasně se dá poznat i číslovka 0, první číslo je nečitelné. Dohromady je tedy poměrně dobře rozpoznatelné *039. Na stejné straně nálezu je vidět nacistická orlice s hákovým křížem a dále nápis: „Nueva Alemania“ což ve španělštině znamená: „Nové Německo“.

Nacistická symbolika se španělskými texty

Na zadní straně mince je dobře patrný symbol kříže. Přesněji se jedná o Tlapatý kříž, který je velice podobný tvaru křížů používaných nacisty, zároveň však není úplně identický. Částečně totiž připomíná variace Tlapatého kříže používaného různými rytířskými řády již ve středověku. Nad křížem se je čitelný další nápis, tentokrát v němčině, „Alies in einer Nation“. Je možné, že se jedná také o nápis „Alles in einer Nation“. Tento text podle různých výkladů může znamenat buď: „Cizinci v národě“, nebo „Vše v jednom národě“, může však být přeložen přeneseně i jako „Všichni v jednom národě“. Jako drobný problém se jeví fakt, že slovo „Alies“ samo o sobě v němčině neexistuje.

 

 

Zajímavostí je, že nalezená mince se pouze vzdáleně podobá říšským markám raženým v roce 1939. Německá marka z roku 1939 sice má vyraženou orlici, ovšem nejedná se vždy o její nacistickou verzi a ani není na této straně mince umístěn letopočet. Ten se nachází na druhé straně mince, kde je, na rozdíl od nalezené mince, číslovka 1. A v neposlední řadě známým německým mincím neodpovídají ani vyražené nápisy.

Pravděpodobný falsifikát s podivnou historií

Je samozřejmě třeba prozkoumat možnost, že se jedná o falzifikát. Racionálně uvažujícím jedincům se to zdá pravděpodobné. Pak se ovšem nabízí otázka, proč by někdo, kdo by si dal tolik práce, aby vytvářel falsum nacistické mince z roku 1939/2039, umístil na minci (poměrně nelogicky) španělsky psaný nápis? Poměrně zajímavé je i místo údajného nálezu. Bývalí nacisté po válce často hledali úkryt ve státech Jižní Ameriky, v této souvislosti se dokonce velmi často hovoří o Argentině, případně Brazílii či Peru. Mexiko se ale nachází ve Střední Americe a výrazná činnost bývalých nacistických pohlavárů s ním není prakticky nijak spojována.

Vytvořil si tedy minci sám Diego Aviles za účelem zisku? Vytvořil falsum mince z alternativní reality, natočil populární video, které umístil na youtube a těží z jeho sledovanosti a rostoucího mediálního zájmu? Zajímavé téma opepřené nádechem tajemství. Co všechno může být skutečnost a nakolik se prolíná s realitou? Posuďte sami.

Přečtěte si také