Sestrojil Vít Fučík první létající stroj na světě? V 18. století měl létat s křídly a měchy

Ve 20. letech 20. století zahájilo Ministerstvo obrany Československa spolu s Historickým ústavem vojenským šetření za účelem objevit důkazy o existenci Víta Fučíka. Podle tehdy nalezených pramenů z 18. a 19. století, mohl být tento muž prvním letcem na světě. Vít Fučík dokonce možná o 20 let předstihl vynález létajícího balónu.

Ztělesnění opravdového samouka

Tento vizionář se narodil v první polovině 18. století a údajně se stal pasáčkem. Od svých dětských let měl velkou zálibu ve vyřezávání a později se dokonce sám naučil tesařině a truhlařině. Místní mu proto začali přezývat „Kudlička“. V roce 1765 se přestěhoval spolu se svojí ženou do Klusů, asi 4 km vzdušnou čarou od Vodňan. Vít Fučík se rozhodl, že se pokusí sestavit svůj létající stroj, aby si ukrátil cestu na trhy, které se odehrávaly právě ve Vodňanech. Zajímavé na celém případu je, že se podařilo nalézt hned několik záznamů a „povídaček“ o úspěšných pokusech tohoto prvního českého letce. Pro ilustraci si můžete přečíst první oficiální tiskovou zprávu o uskutečnění Kudličkového letu:

„Křídlo ptačí Můj otec, Václav Špatný, 85 let stár, v Skočicích u Vodňan bydlící, mně vypravoval, že žil před mnoha lety na samotě “Klůs”, od blízkého lesa Klůs tak nazvané, na bývalém panství Libějickém člověk, jménem Vít Fučík, kterého okolní lid “Kudličkou” jmenoval. Sám od sebe se naučil truhlářství a řezbářství, a poněvadž se již co mladý pasák ustavičně řezáním kudličkou na pastvě zanášel, byl nazván “Kudličkou”. Byv již asi 50 let stár, zhotovil si křídla, přivázal je na sebe a vylezl na střechu své chalupy. Pak roztáhnul křídla, pustil se do povětří, lítal a když letěl přes rybník, nemohl již vydržeti dýchati, musel se tehdy nad okrajkem rybníka na zem spustiti, aby se v rybníce neutopil. Pohřben jest na Bílé Hůrce v okresu Budějovickém. Snažně žádám, aby mně někdo z tamního okolí podal životopis dotčeného výtečného samouka. Vydavatel. Zábavy myslivecké, 1861, s. 21 -22. (Vydané od Františka Špatného, Svazeček V., V Praze. Tisk a papír Karla Bellmanna. 1861. Vydavatel bydlí na Smíchově v č. p. 216)“

Přílet židovského mesiáše

Vít Fučík údajně sestavil postroj, ke kterému přidělal plechová křídla a vaky naplněné nadnášejícími plyny z nedaleké bažiny. Se svým strojem uskutečnil několik letů pokusných letů. Dokonce údajně doletěl i do víše zmíněných Vodňan, kde přistál v oknech místní synagogy, což vzbudilo mezi místním židovským obyvatelstvem rozruch a dokonce fámu, že je přislíbený mesiáš.

Vít Fučík létá nad strbským rybníkem. Z knihy – Václav Rypl: Z dějin naší vzduchoplavby, 1927

Jeho Vášeň způsobila i jeho smrt

Jeho letecké pokusy se staly nakonec Vítovi „Kudličce“ Fučíkovi osudnými. Při jednom z letů jej zastihla bouře a on se zřítil na hráz rybníka. Poranil si hrudník a krátce poté zemřel na tuberkulózu. V jeho práci se ovšem snažil pokračovat jeho zeď Vavřinec Straka. Na objednávku Schwarzenbergských úředníků sestavil, nebo opravil, další postroj. Letec se ovšem po 300 metrech zřítil a při pádu byl stroj definitivně zničen. Tím skončil pravděpodobně první a alespoň částečně úspěšný letecký pokus české historie.

Zda Vít Fučík opravdu sestavil první létající stroj na světě se s jistotou nikdy nedozvíme. Že je na celé historce něco pravdy ovšem tvrdit můžeme. Četnost záznamů i svědectví napovídají, že se opravdu o něco podobného snažil a pravděpodobně byl alespoň částečně úspěšný. Státní bádání ze 20. let 20. století, tedy z doby, kdy bylo Československo stále ještě v plenkách, napovídá minimálně o tom, že se opravdu nedaleko Vodňan odehrálo něco jedinečného.

Zdroje: Muzeum Vodňany, iDnes
Náhledový obrázek: Václav Rypl: Z dějin naší vzduchoplavby, 1927

Přečtěte si také