OVB dostala pokutu 5 milionů Kč – klamala zákazníky!

Česká národní banka udělila poradenské společnosti OVB Allfinanz pokutu ve výši 5 miliónů korun. Pokuta byla udělena za klamání klientů při prodeji tzv. investičních životních pojištění.

ovb1

Jak si můžete přečíst z vyjádření níže, OVB se proti pokutě odvolávat nebude. Co z toho plyne? Jednoduše ví, že by prohrála… Klamavé taktiky a vymývání mozků zaměstnanců společnosti jsou známým problémem. A všimněte si ještě jedné zajímavosti – česká média mlčí. OVB totiž patří k bohatým inzerentům a vydavatelé se bojí, aby nepřišli o peníze.

Lži a falešné sliby

OVB opakovaně prezentovala klientům písemně a nebo ústně investiční životní pojištění jako spoření, spořící produkty, resp. spořící účty s tím, že jde o produkt, ze kterého je možné vložené finanční prostředky kdykoliv vybrat. Zákazníkům klamavě tvrdila, že vložené prostředky s kladným zhodnocením mohou vybrat po 2-5 letech, případně dokonce poradci společnosti tvrdili, že je prostředky možné vybírat a vkládat dle libosti.

koruny

Dokud zákazník platil, vše bylo v pořádku. Jakmile se ale pokusil o výběr, narazil na problém a mohlo se stát, že o všechny prostředku přijde, kvůli čemuž OVB několik klientů žalovalo.

Stanovisko OVB Allfinanz, a.s. k rozsudku ČNB

„Česká národní banka informovala naší společnost o udělení pokuty za nesprávnou prezentaci investičního (kapitálového) životního pojištění.  OVB Allfinanz, a.s. se rozhodla, že bude rozhodnutí ČNB respektovat, i když většinu posouzených stížností vnímáme jako součást konkurenčního boje.“

Vzhledem k tomu, že pro OVB pracuje kde kdo, se není čemu divit. Poradci často nabízeným produktům často sami nerozumí a nabízejí je dál. Ostatně jim většinou jde, až na pár světlých výjimek z řad zaměstnanců, o vlastní zisk…

Přečtěte si také